PUMA 230MB - CNC virpošanas darbgalds

Attālums virs statnes: 550mm

Attālums virs vadotnēm: 390mm

Max virpoš. diam.: 290mm

Max virpoš. garums: 492mm

Adress:

Metalhood ltd.                         P: +371 26758041

Granita street 33, Acone        E: sales@metalhood.com

Salaspils county, LV-2119     

LATVIA