SIA “Metalhood”  ir noslēgts līgums ar LIAA par inkubācijas atbalsta saņemšanu               ERAF projekta Nr. 3.1.1.6/16/I/001 “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju                                                                   inkubators” ietvaros.

Adress:

Metalhood ltd.                         P: +371 26758041

Granita street 33, Acone        E: sales@metalhood.com

Salaspils county, LV-2119     

LATVIA